RSS

Tag Archives: kisah syech abdul qadir jaelani

Manaqib Syech Abdul Qadir Al-Jailani Bahasa Sunda

MANAQIB SAYYIDI SYEKH ABDUL QODIR AL-JAILANI QS

(BAHASA SUNDA)

Manaqib Syech Abdul Qadir al-Jailani Bahasa sunda

Download

word-doc-icon pdf-icon

BUBUKA MANQOBAH

Sugrining puji anu sampurna, sareng pangalem sagemblengna, eta tetep kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina, anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka Anjeuna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka pangafdol-afdolna Nabi, nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad SAW, anu parantos dikiatan kalawan mu’jizat, anu diutus jadi rohmat kasadayana alam, sareng kakulawargina, sareng kasadayana sahabat, sareng kasadayana auliyana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat. Amma ba’du Mangka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna, nyarioskeun manaqibna Sulthonul Auliya Wa Imàmil ‘Ulama Assayyid ‘Abdul Qodir Al-Jailani qsn, kenging metik tina kitab ‘Uqùdul Lalali Fi Manaqibil Jaelì, sareng tina kitab Tafrìhul Khòtir Fì Manàqibis Sayyid ‘Abdul Qòdir. Mudah-mudahan aya mangfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan kuberkahna anu kagungan ieu manaqib, Gusti Nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rohmat sareng nulak tina bahla dunya akherat, dihasilkeun pamaksudan diwuwuh kasalametan.

Amin.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 22, 2015 in Artikel Islam

 

Tags: , , , , , ,